Tin tức

công nghệ sơn điện ly

Sơn điện ly, công nghệ sơn điện ly là gì ?

1. Sơn điện ly là gì ? Sơn điện ly còn được gọi là sơn điện DI, sơn ED…  là một quy trình công nghệ cao đã được phát triển trong hơn 50 năm qua. Công nghệ tiên tiến nhất là quy trình CLEARCLAD đã được phát triển trong 25 năm qua. Quy trình sơn […]

công nghệ siêu lọc UF

UF hay siêu lọc là gì ?

1. Công nghệ siêu lọc Công nghệ siêu lọc là một quá trình lọc màng tương tự như thẩm thấu ngược, sử dụng áp suất thủy tĩnh để ép nước qua màng bán thấm. Kích thước lỗ rỗng của màng siêu lọc thường là 103 – 106 Dalton. Siêu lọc (UF) phân tách các chất rắn […]

hệ thống khử ion trong nước bằng EDI

Hệ thống khử ion trong nước bằng RO 2 cấp và EDI

Hệ thống xử lý nước khử ion bằng RO 2 cấp và EDI sẽ tạo ra nước khử ion. Được đưa đến hệ thống phân phối nước khử ion. Hoặc được lưu thông trở lại giữa hệ thống tạo ra nó. Để giảm nguy cơ độ dẫn điện trong nước tăng, hệ thống nước tinh […]