Chất dung môi

Chất dung môi

Chất dung môi

Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Anh Minh – AMC chuyên cung cấp các hóa chất dung môi hữu cơ phục vụ cho các ngành tẩy rửa vệ sinh công nghiệp, sơn phủ, mực in …

Chất dung môi là gì

Chất dung môi là hóa chất được dùng phổ biến trong công nghiệp. Chất dung môi có thể là chất rắn, lỏng hoặc khí dùng để hòa tan chất rắn, lỏng hoặc khí khác để tạo thành một dung dịch đồng nhất.

Phân loại chất dung môi

Có nhiều cách phân loại dung môi như dung môi hữu cơ và dung môi vô cơ theo tính chất hóa học hoặc dung môi phân cực và dung môi không phân cực theo tính chất vật lý

Dung môi hữu cơ được sử dụng chủ yếu trong công tác làm sạch khô (ví dụ như tetrachlorethylene); chất pha loãng trong sơn phủ bề mặt (ví dụ như toluene, nhựa thông); chất tẩy sơn, tẩy keo (acetone, methyl acetate, ethyl acetate), trong chất tẩy rửa (citrus terpenes), trong nước hoa (ethanol), trong chiết xuất dược phẩm và trong tổng hợp hóa học. Việc sử dụng các dung môi vô cơ (trừ nước) thường được giới hạn trong nghiên cứu hóa học và một số quy trình công nghệ.

Chất dung môi với ngành sơn

Dung môi sơn là loại dung môi hữu cơ có vai trò quan trọng trong công nghiệp sản xuất sơn cũng như trong công nghệ sơn phủ bề mặt. Trong thành phần sơn, dung môi sơn chiếm khoảng 40- 50% khối lượng. Dung môi sơn có tác dụng giữ các thành phần có trong sơn là nhựa và bột màu ở dạng lỏng. Sau khi sơn dung môi bay hơi chỉ còn lại màng sơn.

Có nhiều loại dung môi sơn tùy theo từng loại sơn trong đó thường sử dụng các loại bao gồm:

  • Dung môi có chứa nhân thơm (toluene, xylen..)                  30%
  • Dung môi dạng mạch thẳng                                                 27%
  • Dung môi gốc xeton (methyl ethyl xeton-MEK, MIBK)        17%
  • Dung môi gốc alcohol (butyl alcohol, ethyl alcohol..)           17%
  • Dung môi loại khác                                                              14%

Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Anh Minh – AMC chuyên cung cấp các hóa chất dung môi hữu cơ phục vụ cho các ngành tẩy rửa vệ sinh công nghiệp, sơn phủ, mực in …

Liên Quan