Hệ thống khử ion trong nước bằng RO 2 cấp và EDI

Hệ thống xử lý nước khử ion bằng RO 2 cấp và EDI sẽ tạo ra nước khử ion. Được đưa đến hệ thống phân phối nước khử ion. Hoặc được lưu thông trở lại giữa hệ thống tạo ra nó. Để giảm nguy cơ độ dẫn điện trong nước tăng, hệ thống nước tinh khiết phải được vệ sinh định kỳ. Thời gian phục hồi / vệ sinh: 7-10 ngày / lần. Thời gian sẽ được xác định trong giai đoạn vận hành. Chất lượng nguồn cấp dữ liệu nước cho quá trình xây dựng thiết kế hệ thống xử lý nước . Tiện ích / Dịch vụ hiện có, mẫu sử dụng nước và bảng tiêu thụ sản phẩm cho các thông tin cơ bản. Và dữ liệu cho phép tính toán các yêu cầu chất gây ô nhiễm và số lượng thiết bị cần thiết.

Tất cả các hệ thống, thiết bị và linh kiện phải được thiết kế, lựa chọn, xây dựng và lắp đặt để hoạt động liên tục 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Với sự can thiệp của người vận hành tối thiểu và mục tiêu là 0 lần ngừng hoạt động ngoài dự kiến mỗi năm khi vận hành. Và duy trì theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Sơ đồ khối hệ thống xử lí nước tinh khiết D.I

Hệ thống xử lý nước khử ion ED được thiết kế và xây dựng để sản xuất nước khử ion dùng sản xuất sơn theo yêu cầu của chủ đầu tư. Kỹ thuật sản xuất và thực tiễn sản xuất tuân theo các quy trình ISO 9001, tiêu chuẩn ASME BPE,… Thiết kế và xây dựng đáp ứng các Quy định và Bộ luật nghiêm ngặt nhất từ Châu Âu, Hoa Kỳ và các quy định nghiêm ngặt khác về các tiêu chuẩn an toàn lao động cũng như trong sản xuất. Để đảm bảo thiết bị đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi phát triển kế hoạch chất lượng cụ thể (DQ, IQ và OQ) và tiến hành thử nghiệm chấp nhận nhà máy (FAT) để đảm bảo hiệu suất và chất lượng, hệ thống thiết bị.

sơ đồ khối hệ thống DI

 

Sơ đồ khối mô tả tóm tắt hệ thống xử lý nước tinh khiết DI

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC.

Phạm vi của hệ thống phân phối và sản xuất nước tinh khiết EDI bao gồm:

 • Nguồn nước Thành phố đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn, uống (TCVN 01: 2009 BYT) Tại nước sạch quận huyện nơi khách hàng xây dựng dây chuyền sơn cung cấp.
 • Hệ thống phân phối và sản xuất nước khử ion công suất … lít/giờ
 • Hệ thống điện điều khiển tự động và bằng tay vận hành hệ thống xử lý nước khử ion
 • Kiểm soát chất lượng nước đầu vào và đầu ra của hệ thống.
 • URS phục vụ như là đầu vào cho các lĩnh vực sau đây / tài liệu:
 • Yêu cầu đề xuất / Kiểm soát thay đổi
 • Sự phát triển của thiết kế / bằng cấp thiết kế
 • Nước phải tuân thủ các qui định của nước khử ion về chất lượng nước trong sơn, mạ.
 • Kiểm soát Tiềm năng phát triển vi sinh vật
 • Hệ thống phải được xác nhận hợp lệ
 • Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra định kỳ

AN TOÀN TRONG THIẾT KẾ

Khi mất điện, tất cả các thành phần sẽ rơi vào vị trí “an toàn”. Khi phục hồi điện, hệ thống nước tinh khiết sẽ tự động khởi động lại (khi người vận hành nhấn nút ON). Cần có thêm hành động để phục hồi các thông số đầy đủ sau khi điện bị mất.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

PLC được lập trình và cấu hình để cho phép nhà khai thác thực hiện tất cả các chức năng cần thiết. Bao gồm bắt đầu và dừng hệ thống và để thừa nhận các cảnh báo và cảnh báo hệ thống. Chương trình logic bậc thang PLC phải cung cấp hoạt động an toàn, đáng tin cậy, tự động và liên tục của hệ thống tạo nước tinh khiết với sự tương tác tối thiểu với người vận hành. Khi hoạt động được bắt đầu, PLC sẽ xử lý tất cả các công việc kỹ thuật số (on / off) và tương tự liên quan đến hoạt động của quá trình tạo nước tinh khiết (bao gồm cả các tác vụ báo động) tự động mà không yêu cầu người vận hành thêm.

Hệ thống được điều khiển bởi phần mềm điều khiển PLC + HMI. Có thiết bị đo online để kiểm soát quy trình và chất lượng. Kết nối được với máy tính để giám sát, điều khiển từ xa.

Căn cứ vào bảng phân tích đặc tính lý, hóa của nước nguồn. Xác định được các thông số thiết kế hệ thống xử lý nước khử ion dùng sản xuất mạ, sơn. Đáp ứng với các chỉ tiêu hóa lý tương ứng.

 

chỉ số nước DI

Một ví dụ về các chỉ số nước DI sau khi xử lý đặt tiêu chuẩn