Vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF serials

Vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF serials

vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh

1. Tính năng, đặc điểm của vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF series

  • Phun kiểu hình nón

vòi phun kiểu hình nón

  • Thông qua lõi đa rãnh Holless, có tác động đồng đều hơn so với các vòi phun hình nón tiêu chuẩn cùng loại.
  • Vật liệu PVDF là giải pháp  để chịu được nhiệt độ và các hóa chất ăn mòn.
  • Áp suất làm việc khuyến nghị: 2,0 kgf / cm²
  • Dung sai lưu lượng: ± 5% @ 2.0 ± 0.1 kgf / cm²
  • Dung sai góc: ± 5 ° @ 2.0 ± 0.1 kgf / cm²
  • Các ứng dụng:

– Vệ sinh: Gas, khí thải, bụi, thiết bị làm sạch, làm sạch bể, v.v.

– Làm mát: gas, bình chứa, máy móc, kim loại, vv

–  Phân tán: Làm ẩm, hóa chất, chữa cháy, khử bụi, sục khí, khử mùi, khử bọt, xử lý nước thải.

2. Thông số kỹ thuật vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF series

Chi tiết thông số vòi phun theo bảng dưới đây

Spray angle Capacity code Thread size Capacity at pressure
1/8″ 1/4″ 3/8″ 0,7 kgf / cm² 1,0 kgf / cm² 1,5 kgf / cm² 2,0 kgf / cm² 4,0 kgf / cm² 6.0 kgf / cm² 8,0 kgf / cm² 10,0 kgf / cm² 15,0 kgf / cm²
60° 10 V V 0.59 0.71 0.87 1.00 1.41 1.73 2.00 2.24 2.74
15 V V 0.89 1.06 1.30 1.50 2.12 2.60 3.00 3.35 4.11
20 V V 1.18 1.41 1.73 2.00 2.83 3.46 4.00 4.47 5.48
25 V V 1.48 1.77 2.17 2.50 3.54 4.33 5.00 5.59 6.85
30 V V 1.77 2.12 2.60 3.00 4.24 5.20 6.00 6.71 8.22
35 V V 2.07 2.47 3.03 3.50 4.95 6.06 7.00 7.83 9.59
40 V V 2.37 2.83 3.46 4.00 5.68 6.93 8.00 8.94 10.95
50 V V 2.96 3.54 4.33 5.00 7.07 8.66 10.00 11.18 13.69
60 V V 3.55 4.24 5.20 6.00 8.49 10.39 12.00 13.42 16.43
70 V V 4.14 4.95 6.06 7.00 9.90 12.12 14.00 15.65 19.17
80 V V 4.73 5.66 6.93 8.00 11.31 13.86 16.00 17.89 21.91
100 V 5.92 7.07 8.66 10.00 14.14 17.32 20.00 22.36 27.39
120 V 7.10 8.49 10.39 12.00 16.97 20.78 24.00 26.83 32.86
90° 140 V 8.28 9.90 12.12 14.00 19.80 24.25 28.00 31.30 38.34

* Áp suất tiêu chuẩn: Cột chữ màu đỏ

3. Kích thước, vật liệu vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF series

  • Vật liệu: Đầu phun làm bằng vật liệu PVDF, lõi bằng vật liệu UPVC hoăc PEEK ( có khả năng chịu được nhiệt độ 250°C, chống chịu được hóa chất ăn mòn).
  • Kích thước: có 3 loại kích thước 1/8”, 1/4”, 3/8”

kích thước vòi phun lõi nhiều rãnh

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng các loại vòi phun chính hãng, xuất xứ Đài Loan.

 

Liên Quan